Sunday, 9 November 2014

Pink winter colours

The days are getting quite short, but the sun will still be up for another 2 weeks. It is the time of the year that we get the beautiful winter colours, pinks and blues in the north and orange colours in the south. No whale watching for us this weekend, if the herring behave the same as the last 2 years then the whales will still be here for another 2 months. Instead a short hike in the snow up a local hill.

De dagen worden nu snel korter, maar de zon is hier nog wel voor 2 weken meer. Het is de tijd voor de mooie winterkleuren, roze en blauw in het noorden, en oranje in het zuiden. Dit weekeinde geen walvissen kijken voor ons; als de haring zich hetzelfde gedraagt als de afgelopen 2 jaar, dan blijven de walvissen hier nog 2 maanden. In plaats daarvan een korte wandeling door de sneeuw.

Tony enjoying the view

Still some sun light on the mountains on Ringvassøya

Sunday, 2 November 2014

The whales are back

There were reports that the whales had come back again to the fjords around Tromsø, so we drove out to Grøtfjorden yesterday to have a look. And yes, we saw groups of humpback whales and killer whales in all directions! Fascinating!

Ik had gelezen dat de eerste walvissen weer gezien waren in de fjorden net ten westen van Tromsø, dus we zijn gisteren naar Grøtfjorden geweest om te kijken. En ja, we zagen groepen bultruggen en orkas in alle richtingen! Prachtig!

View towards Tromvik with some whales and whale watchers in the distance

Very windy around the mountain peaks, snow blowing around Store Hollendaren