Wednesday, 29 January 2014

Northern lights

There were some nice northern lights last night, although the brightest were unfortunately in the wrong location from where we were standing, straight above brightly lit houses. Here is one photo that turned out reasonably well, with a band of fast moving lights over the bay just a 100 m from our house.

Prachtig noorderlicht gisteravond, alhoewel voornamelijk in de verkeerde richting vanwaar wij stonden: recht boven huizen en straten met verlichting. Hier een redelijk gelukte foto van een band met snel bewegend noorderlicht over de baai vlakbij ons huis.


Thursday, 23 January 2014

Soldagen 2014 - The sun is back in Tromsø

On Tuesday we could see the first sunshine from the island. Here a photo from the first sun rays that reached the top of the hill where I was waiting. The sun was visible for nearly 5 minutes, before it disappeared behind the next mountains again. Soon it will be up for much longer. It is nice to have the sun back!

Afgelopen dinsdag konden we het eerste zonlicht zien vanuit Tromsø. Hier is een foto van de eerste zonnestralen die de heuvel bereikten waar ik, en verschillende andere mensen, stonden te wachten. De zon was zichtbaar voor bijna 5 minuten voordat hij weer achter de volgende berg verdween. Nu zal het snel lichter worden. Fijn dat de zon weer terug is!


Sunday, 19 January 2014

Welcome back, sun!

The sun comes back in Tromsø on the 21. January, but we have already seen sunshine on the tops of the mountains around us for a few days. Today we walked up towards Kjølen to find the sun and to enjoy the first sunshine after 2 months of darkness.

De zon komt pas 21 januari terug in Tromsø, maar we hebben de afgelopen dagen de zon al zien schijnen op de bergtoppen rondom Tromsø. Vandaag zijn we omhooggelopen richting Kjølen op zoek naar de zon, en hebben we na 2 maanden duisternis genoten van het eerste zonlicht.

Welcome back, sun!

Tony enjoying the sun.

Our shadows.

Pink colours in the north.

Orange colours in the south.

Wednesday, 1 January 2014

Happy New Year!

Our best wishes for 2014 to all! Gelukkig nieuwjaar! Onze beste wensen voor 2014!
Clear skies in Tromsø on New Year's Eve, so we decided to walk up the mountain Fløyfjellet to get a view over Tromsø and watch the mountain fireworks. Great northern lights displays during our walk up and down and, as always, beautiful fireworks.

Het was mooi helder weer en we besloten om het vuurwerk vanaf de berg Fløyfjellet, de top van de kabelbaan, te bekijken. Prachtig noorderlicht tijdens de wandeling omhoog en omlaag en, zoals altijd, indrukwekkend vuurwerk vanaf de berg.