Tuesday, 12 August 2008

Altai-Bayankhongor 9-11 August

Just a short note.... We did manage to arrange transport from Altai to Bayankhongor, and got our experience of travelling Mongolian style. 15 people and a lot of luggage, including our bicycles, in a small minivan, it took 22 hours to cover 400 km. This says a lot about the condition of this main road (horribly corrugated and sandy), but also about the condition of the vehicle and Mongolian driving. We got stuck in a river in the middle of the night and it took about an hour to get the van out and another couple of hours to get the engine going again. After that the engine kept overheating. One of the 2 drivers got stuck in the vodka after he had driven the first 1.5 hours and the other driver had to to do all the remaining driving and engine fixing. But we arrived and are now about to head back into the mountains on our bicycles.

Een kort bericht... Het is ons gelukt om transport te regelen van Altai to Bayankhongor en we hebben nu dan ook de Mongoolse manier van reizen ervaren. 15 mensen en een heleboel bagage, inclusief onze fietsen, in een klein personenbusje, waarschijnlijk bedoeld voor 8 man. Het duurde 22 uur om 400 km af te leggen, en dit zegt veel over de conditie van de weg (vreselijk), maar ook over de conditie van de auto en de Mongoolse rijstijl. Midden in de nacht kwamen we vast te zitten in een rivier en het duurde een uur voordat we het busje weer op het droge hadden en nog een paar uur voordat de moter het weer deed. Daarna bleef de moter voordurend oververhit. Een van de 2 chauffeurs begon aan de vodka nadat hij 1,5 uur gereden had en de andere chauffeur moest daardoor verder al het rijden en het repareren alleen doen. Maar we zijn hier aangekomen en gaan nu weer op de fiets verder de bergen in.


Our route in this blog (dashed green line)
Onze route in deze blog (groene stippellijn)

Loading of the minibus in Altai
Het laden van de minibus

Somewhere between Altai and Bayankhongor: desolate, dry, sandy and corrugated
Ergens tussen Altai en Bayankhongor: verlaten, droog, zandig en een wasboordweg


Saturday, 9 August 2008

Khovd-Gobi-Altai 22 July-8 August

A long stretch without internet... From Khovd we headed southeast, back into the mountains, to find a cave with rock paintings. Beautiful mountains with narrow valleys where the road stops and a horse/motorbike trail continues. No problems with water here; one day we had to cross the river more than 30 times. After the cave we headed south across the mountains to the start of the Gobi desert, near the Chinese border, to see the solar eclipse. The desert was dry and hot, but we had clear weather for the eclipse and found a good spot to watch this. We weren't the only ones to come to this spot for the eclipse; some 2 dozen tourgroups had also selected this spot and the little village nearby was swamped with foreigners. After the eclipse we cycled back across the mountains to the northeast and took 3 days to cross a little desert on our way to Altai, where we arrived yesterday. From here we will be going east towards Ulaanbaatar, but we will try to skip the less interesting part across the plains to Bayankhongor, 400 km to the east, and get a ride on a truck. A selection of photos follows below, enjoy!

Bijna 3 weken zonder internet.... Vanaf Khovd zjn we naar het zuidoosten gefietst, terug in de bergen, op zoek naar een grot met rotstekeningen. Prachtige bergenmet smalle dalen waar de weg ophoudt en een paarden/motorfietspad doorgaat. Geen problemen met water hier; een dag moesten we meer dan 30 keer de rivier oversteken.Na de grot zijn we over de bergen naar het zuiden gefietst naar het begin van de Gobi woestijn vlakbij de Chinese grens om de zonsverduistering te bekijken. De woestijn was droog en heet, maar we hadden mooi weer voor de zonsverduistering. We waren niet de enige die deze plek hadden uitgekozen; zo'n 20 tourgroupen waren ook hier naar toegekomen en het dorpje vlakbij werd dan ook overspoeld met touristen. Na de zonsverduistering zijn we terug over de bergen gefietst richting het noordoosten. Na de bergen heeft het ons 3 dagen gekost om een kleine woestijn door te steken op weg naar de provinciale hoofdstad Altai, waar we gisteren aangekomen zijn. Van hier gaan we naar het oosten, richting Ulaanbaatar, maar we willen proberen om de volgende 400 km naar Bayankhongor een lift te krijgen van een vrachtwagen. Dit stuk ziet er nogal saai uit op de kaart, vlak en daarom waarschijnlijk droog, heet en zandig. Hieronder een kleine selectie van foto's van de afgelopen 2,5 week, veel plezier!

Our route for this blog (green line)
Onze route voor deze blog (groene lijn)

One of the mountain valleys
Een van de mooie bergdalen


River crossing number 27...
Rivieroversteek nummer 27...


Forested valley
Dal met bos


We camped together we a French tourgroup and some local herders came to deliver marmots in the morning
We kampeerde samen met een Franse group en de lokale herders kwamen 's ochtends met marmotten aan


Rock paintings in cave
Rotstekeningen in een grot


The start of the Gobi desert
Het begin van de Gobi woestijn


We are not the only tourists here...
We zijn hier niet de enige touristen...


Sun coming back
Terugkeer van de zon


Checking how far the moon had got; how to watch the eclipse without eclipse glasses
Checking hoe ver de maan is; de eclipse bekijken zonder eclipsebril


Cycling through the desert
Fietsen door de woestijn


Meeting with a family who were carrying an English-Mongolian dictionary around!
Ontmoeting met een familie die een Engels-Mongools woordenboek bij zich had!


Overloaded truck
Volle vrachtwagen


Moving home with camels
Verhuizen met kamelen


Rest, maintenance and washing day
Rust, onderhoud en wasdag


Yaks, gers and goats
Yaks, gers en geiten


This is the main road between the provincial capitals Altai and Khovd
Dit is de hoofdweg tussen Altai en Khovd


I swapped my mode of transport with a camelherder
Ik heb met een kamelenherder van fiets/paard gewisseld