Monday, 21 July 2008

Olgii-Khovd 16-21 July

We took 5 days to cycle from Olgii to Khovd, choosing the smaller roads rather than the corrugated `highway`. Our roads took us around the 4200 m high snowy peaks of Tsast Uul through lush river plains with many dozens of gers and thousands of goats, sheep, cows and horses. Higher up, the plains and mountains were much drier with just goats and camels. At one point we chose a beautiful narrow river valley, but halfway through the road ran out and we had to continue along a horsetrail, sometimes pushing the bikes and several times crossing the river. A beautiful trip! Our photo selection includes a range of the landscapes and roads. Enjoy!

We hebben er 5 dagen over gedaan om van Olgii naar Khovd te fietsen. We geven er de voorkeur aan om langs de rustige kleinere wegen te fietsen in plaats van de vaak zandige en hobbelige `snelweg`. Onze route heeft ons langs ed 4200 m hoge besneeuwde toppen van Tsast Uul gebracht, door groene valleien met tientallen gers en duizenden geiten, schapen, koeien en paarden. Hoger in de bergen is het veel droger en zien we vooral geiten en kamelen. We hadden een prachtig rivierdal uitgekozen, maar halverwege hield de weg op en zijn we `doorgefietst` langs een paardenpad, af en toe de fietsen duwen en verschillende keren de rivier oversteken. Prachtig dal! Onze foto selectie laat verschillende landschappen en wegen zien. Veel plezier!

Our route for this blog (green line)
Onze route voor deze blog (groene lijn)

The snowy peak of Tsast Uul
De besneeuwde top van Tsast Uul

The narrow valley with the horsetrail
Rivierdal met paardenpad

Suddenly a white and blue house appeared in the middle of a plain
Plotseling een wit en blauw huis (school?) midden op de vlakte

Landscape

The town Khovd in the distance
De stad Khovd in de verte

As usual the local boys came to help
De kinderen komen altijd helpen

Rocky road
Weg met losse stenen

Track through the sand
Zandweg

Horsetrail
Paardenpad

River crossing
De rivier oversteken

Multiple roads
De weg wordt steeds verschoven

Tuesday, 15 July 2008

Olgii - Altai Tavan Bogd - Olgii 7-15 July

We got back from an 8-day, 350 km, roundtrip from Olgii to the Altai Tavan Bogd national park on the border with China. We crossed 6 passes of between 400 and 900 m elevation difference and waded across 4-5 small rivers. The area is very dry and rocky, with only a narrow strip around the rivers green. The national park includes the 4000 m high snowy peaked mountains along the border with China and several large lakes, popular with Russian fishermen, with some forest at the foot of the mountains. The roads varied from very bumpy rocky riverbeds to reasonably smooth tracks on the plains. The local herders are very friendly and often come to have a look when we camp. Communication is difficult as we do not have a good Kazakh phrasebook, but they love to help with whatever we are doing and often ask to have their photo taken. Enjoy the photo selection below!

We zijn net terug van een 8-daagse, 350 km, rondtrip van Olgii naar Altai Tavan bogd nationaal park tegen de grens met China. We hebben over 6 passen gefietst, met een hoogteverschil van 400 tot 900 m, en door 4-5 (kleine) rivieren gewaad. De omgeving is erg droog en rotsachtig met alleen een smalle strook langs de rivieren groen. Het nationale park heeft 4000 m hoge met gletschers bedekte bergen, verschillende grote meren die populair zijn bij de Russische vissers, en bossen aan de voet van de bergen. De wegen varieren van erg grove rotsachtige rivierbeddingen tot redelijke vlakke wegen op de ernorme vlaktes. De lokale herders zijn erg vriendelijk en komen vaak even kijken wanneer we ergens kamperen. Communiceren is moeilijk omdat we geen goed Kazakh woordenboek hebben, maar ze willen altijd helpen met alles wat we doen en vragen vaak of we een foto van ze willen maken. Veel plezier met de fotoselectie hieronder!


Our route for this blog (green line in the far west)
Onze route voor deze blog (groene lijn ver in het westen)

Inside of our ger at Snowpeak ger camp in Olgii
Binnen in onze ger in Snowpeak gercamp in Olgii

Kids from a nearby ger visiting when we were camping
De kinderen van de nabijgelegen ger komen op bezoek

The beautiful Khovd Gol river valley
Het Khovd Gol rivierdal

Fellow travellers who stopped to have a chat
Andere reizigers die stopte voor een praatje

Road down towards the lakes, snow peaked mountains on the border with China in the background
De weg naar de meren, besneeuwde bergen langs de grens met China in de achtergrond

Kazakh goat herder helped packing in the morning
Kazakh geitenherder helpt met inpakken

Camels
Kamelen

Hiding from a hail and thunder storm together with 12 teenagers (who came out of 1 jeep)
Schuilen van onweer en een hagelstorm en onder een brug samen met 12 tieners (die uit 1 jeep kwamen)

Campsite along the Sagsai Gol river
Kampeerplekje langs de Sagsai rivier

Dry canyon down towards Olgii
Droge canyon vlakbij Olgii

Sunday, 6 July 2008

Ulaanbaatar - Olgii 5-6 July

On our last day in Ulaanbaatar we walked up into the hills south of town. Very nice to get out of all the dust, pollution and noise and excellent views over Ulaanbaatar. Everything in town seems normal again, apart from the curfew when the police blocks all roads into the centre. Our flight to Olgii, in the far west of Mongolia, leaves at 05:50, so we have to leave the guesthouse just before 04:00; a very short night!

Op onze laatste dag in Ulaanbaatar zijn we de heuvels ten zuiden van de stad ingelopen. Heerlijk om even uit het stof, vuile en lawaai van de stad weg te zijn en een prachtig uitzicht over de stad. Alles lijkt weer zijn normale gang te gaan, maar er is nog wel steeds een uitgaansverbod in het centrum, en de politie blokt `s nachts alle wegen in het centrum. Onze vlucht naar Olgii in het westen van Mongolia vertrekt 05:50, dus we moeten al om 04:00 uit ons gasthuis vertrekken, een korte nacht!

View from wrestler`s ovoo over UlaanbaatarView from wrestler`s ovoo over Ulaanbaatar

On Saturday morning we and our bikes arrived fine and on time in Olgii. We were surprised they managed to fit our bikes in such a little plane. It is very dry here with beautiful rocky hills, but the only vegetation is right next to the river. We need to get permits for entering the national park and as the park is very close to the border we also need a border permit. Unfortunately the national park and border police offices are not open in the weekend, so we will have to wait til Monday before we set off. We are staying in a nice little gercamp just outside town and spending the weekend getting all our supplies together from the little shops and market in town.

We zijn zaterdagochtend met onze fietsen goed in Olgii aangekomen. De fietsen pasten in het kleine vliegtuigje. Het is hier erg droog met rotsige bergen, alleen vlak langs de rivier is er vegetatie te vinden. We hebben vergunningen nodig voor Tavan Bogd Nationaal Park en aangezien het park tegen de grens met China ligt hebben we ook een grensvergunning nodig. Helaas zijn alle kantoren het hele weekend gesloten, dus we kunnen pas maandag vertrekken. We verblijven in een kleine ger camp net buiten het dorp en gebruiken het weekend om eten voor de komende week in de kleine winkeltjes en de markt bij elkaar te krijgen.

Our plane from Ulaanbaatar to Olgii

Baggage retrieval

Outskirts of Olgii with some of the hills

Thursday, 3 July 2008

Ulaanbaatar 1-4 July

We arrived with all our luggage and bicycles in Ulaanbaatar with about 1.5 hours delay butthe booked taxi was luckily still waiting for us. Ulaanbaatar is still the same as 2 years ago, dusty with heavy chaotic traffic, so it seems like we never left.

Wij zijn met al onze bagage en onze fietsen goed in Ulaanbaatar aangekomen met maar 1,5 uur vertraging, maar de bestelde taxi stond gelukkig nog steeds op ons te wachten. Ulaanbaatar is nog steeds hetzelfde als 2 jaar geleden, stoffig met chaotisch verkeer, en het is net alsof we nooit weggeweest zijn.

Ulaanbaatar traffic
We extended our visa without problem on the first day (Tuesday 1 July), but were too late to book our flight to Olgii in western Mongolia. At the guesthouse before going out to dinner we saw the demonstrations in Sukhbaatar Square on TV; people are angry with the outcome of the elections and claim that the counting was corrupt. Later at night we heard that the demonstrations had become violent, with the leading party`s HQ`s being burned down and the neighbouring modern art gallery looted and burned. The government has declared a state of emergency with curfews between 10pm and 8am in central Ulaanbaatar, no sales of alcohol and riot police and military out in force. Apart from the restaurants closing early and the occasional tank blocking the street for curfew we notice very little of all this as tourists.

We hebben onze visa zonder problemen kunnen verlengen, maar waren te laat om op de eerste dag ook onze vlucht naar Olgii in west Mongolia te boeken. In ons gasthuis zagen we op de TV dat er demonstraties waren in Sukhbaatar Square; de mensen zijn het niet eens met het resultaat van de algemene verkiezingen afgelopen zondag en menen dat de verkiezingen korrupt waren. Later die avond hoorden we dat de demonstraties geweldadig waren geworden en dat het hoofkantoor van de regeringspartij in de brand gestoken was en het nabijgelegen museum van moderne kunst leeggehaald en in de brand gestoken was. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen, tussen 10 pm en 8 am is het niet toegestaan om in het centrum buiten te zijn, er wordt geen alcohol verkocht en rond Suhkbaatar square is de oproerpolitie en het leger aanwezig. Als tourist merk je hier weinig van, apart dat de restaurants eerder sluiten en gisteravond een tank de hoofdstraat blokkeerde.

There were no seats available for the flight on Thursday unfortunately, but we managed to book the flight to Olgii for Saturday. We had hoped to go hiking in Terelj today, but it rained heavily all day so we decided to sample Ulaanbaatar`s cafe`s instead.

Er waren helaas geen plaatsen vrij in het vliegtuig van donderdag, maar we hebben tickets gekocht voor het vliegtuig van zaterdag naar Olgii. Vandaag waren we van plan om in Terelj te gaan wandelen, maar het regende de hele dag zo hard dat we besloten om in Ulaanbaatar te blijven.